Kinder- en Jeugdpsychologie Oss

O

sitemap      print

Sitemap Kinder- en Jeugdpsychologie Oss

Kinder- en Jeugd Psychologie Oss  -  Borgvliet 18  -  5346 XD Oss  -  Tel: 06-19955240  -   Mail: info@kjpo.nl


Welkom /


De praktijk Kinder- en Jeugdpsychologie Oss is een eerstelijns psychologenpraktijk die is gericht op kortdurende psychologische hulpverlening voor zowel kinderen, jongeren als ouders.


Klachten waarvoor u met uw kind bij mij terecht kunt:

- Sociaal-emotionele problematiek: angstklachten, onzekerheid en/of depressieve klachten bij kinderen en jongeren.

- Zindelijkheidsproblemen

- Traumatische ervaringen: wanneer een kind of jongere traumatische ervaringen heeft opgedaan en spontaan herstel niet optreedt, kan behandeling nodig zijn. Het kan gaan om een eenmalige schokkende gebeurtenis dan wel om traumatisering die is opgebouwd gedurende een langere periode. Klachten kunnen bestaan uit nachtmerries, slaapproblemen, herbelevingen, angst- en paniekgevoelens, boosheid.

Naast deze klachten heb ik mij gespecialiseerd in medisch psychologische klachten. Dit zijn psychische klachten die samenhangen met gezondheidsproblemen. Of lichamelijke klachten waar de arts (nog) geen medische verklaring voor heeft gevonden, zoals buik-  en hoofdpijn en ernstige vermoeidheid waardoor gewoon functioneren (school, sport, vrienden) bijna onmogelijk wordt.

Voorbeelden:

- Angst of somberheid bij ziekte of handicap.

- Lichamelijke klachten die verband houden met spanningen.

- Het omgaan met een ziekte wordt (te) moeilijk.

- Klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden.

- Overmatige angst voor een medische ingreep (bijvoorbeeld prikangst).

- Moeite om na een periode van ziekte de draad weer op te pakken.

- Chronische pijnklachten.

- Begeleiding van kind, jongere en/of ouders bij ernstige ziekte van een gezinslid.

Omdat een ziekte nooit alleen degene treft die ziek wordt, maar ook de directe omgeving, betrek ik ook de ouders, broertjes en/of zusjes en soms de school.


Op deze site leest u meer over mijn praktijk.


U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen voor meer informatie of het maken van een afspraak.


Mireille Jansen - EversWelkom.pdf